top of page
Hyresportalen

Vi har nu en enkel hemsida som vi kallar för hyresportalen. Webbadressen är https://hallestad.realportal.nu

 

Där kan ni se era hyresavier och göra felanmälan.

Inloggning:

För att logga in behöver ni:

-      Användarnamn

-      Lösenord

Användarnamn och portaladressen finns på hyresavin som ett avimeddelande.

 

Ni går till https://hallestad.realportal.nu.
Vid inloggning anger ni användarnamn och begär sedan ett lösenord med hjälp av er E-mail.
Lösenordet kan ni sedan ändra själva

 

För att kunna logga in på portalen krävs det att vi har er e-mailadress.

Om vi saknar er e-mailadress så vänligen skicka in till oss på info
@hallestadgruppen
.se

 

 

Utskick av hyror

Felanmälan

Vid fel i lägenhet skall ni i första hand göra denna på nätet via hyresportalen. Annars är det risk att felanmälningarna glöms bort eller inte rapporteras in.

 

Ni loggar då in på hyresportalen https://hallestad.realportal.nu och gör felanmälan där.

 

Om ni inte kan använda internet kan ni ringa in till förvaltningen och göra felanmälan muntligen: Ring  042 300 80 10

 

bottom of page