top of page

Felanmälan

Bästa hyresgäster!  Här kommer lite kort info som vi hoppas skall underlätta för er

Hyresportalen

Vi har nu en enkel hemsida som vi kallar för hyresportalen. Webbadressen är https://hallestad.realportal.nu

 

Där kan ni se era hyresavier och göra felanmälan.

Inloggning:

För att logga in behöver ni:

-      Användarnamn

-      Lösenord

Användarnamn och portaladressen finns på hyresavin som ett avimeddelande.

 

Ni går till https://hallestad.realportal.nu.
Vid inloggning anger ni användarnamn och begär sedan ett lösenord med hjälp av er E-mail.
Lösenordet kan ni sedan ändra själva

 

För att kunna logga in på portalen krävs det att vi har er e-mailadress.

Om vi saknar er e-mailadress så vänligen skicka in till oss på info
@hallestadgruppen
.se

 

 

Utskick av hyror

Vi kommer successivt att gå över till att skicka hyror via e-mail, samt att de finns tillgängliga i portalen.

Felanmälan

Vid fel i lägenhet skall ni i första hand göra denna på nätet via hyresportalen. Annars är det risk att felanmälningarna glöms bort eller inte rapporteras in.

 

Ni loggar då in på hyresportalen https://hallestad.realportal.nu och gör felanmälan där.

 

Om ni inte kan använda internet kan ni ringa in till förvaltningen och göra felanmälan muntligen: Ring  042 300 80 10

 

bottom of page