top of page

Husensjö och Rosengårdens Centrum

Yta

Om område

Om fastigheten Fastigheterna införskaffades som en del av ett större utvecklingsprojekt. Bland annat har hela Rosengårdens Centrum ritats om och nya planer har tagits fram för att ge centret ett estetiskt lyft. Vi har även satsat en del på att genomföra större energi- och miljömässiga renoveringar.

Hyresgäster Bland hyresgästerna finns Willys (Axfod dagligvaruhandel), ett apotek, kommunen (en ungdomsgård), en spel- och tobaksbutik med postutlämning, ett bageri, en friser- och skönhetssalong, en pizzeria och Riksbyggens lokalkontor

Vårt mål är att bygga drygt 20 000 BTA moderna bostäder och kommersiella lokaler som kommer att göra Husensjö och Rosengårdens Centrum till ett trevligare och befolkningstätare område. Projektet är godkänt och byggarbetet beräknas starta under 2018.

176 - Copy
203
186 - Copy
190
180 - Copy
bottom of page